Collita mecànica de vinya

En general, la màquina brinda la millor oportunitat per a una planificació i gestió eficient de la collita de fruita. Per tant, les úniques consideracions possibles per no fer servir una màquina per collir fruita en una vinya que tingui un enreixat que permeti la collita de la màquina serien els operadors de la vinya que vulguin collir a mà o la mida de la vinya que no permeti la viabilitat econòmica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recollida eficaç

La recol·lecció mecànica de raïm es pot fer de nit, la qual cosa permet collir i lliurar fruita freda. Les nostres recol·lectores, modernes i d’última generació, poden collir mecànicament en diverses condicions, inclòs un radi de gir limitat i en pendents de fins a un 30%.

Tel: 689 88 75 52