Desbrossadores

A Llorach S.L. estem involucrats en netejar tot tipus de vegetació en grans seccions de sòl principalment per a nous desenvolupaments i infraestructures. El nostre personal altament qualificat té una àmplia experiència en el manteniment i l'eliminació d'arborat.

Els equips que fem servir per a l'aclariment de terrenys inclouen desbrossadores de cadenes, desbrossadora de martells i capçals desbrossadors.

Això vol dir que podem aclarir el terreny de manera ràpida, eficaç i rendible.

Desbrossadora de cadenes:

Desbrossadora de cadenes, és una màquina d’estructura reforçada el camp d’aplicació és la neteja de parcel·les, condicionament i repàs de pastures, neteges semi-forestals en zones de matolls i muntanya baixa, i qualsevol treball de desbrossament on es precisi d’un alt rendiment.

Desbrossadora de martells:

Trituradora forestal de martells de grans dimensions amb la màxima capacitat de trituració, per realitzar els durs treballs de neteja forestal amb tractors d’alta potència.

Capçal desbrossador:

És una màquina polivalent ideal per al tall d’herba i trituració de material llenyós de petites i mitjanes dimensions, vegetació de marges i de camins.