ACONDICIONAMENT DEL TERRENY PER AL CULTIU

Quan es tracta d'un terreny per al cultiu, la preparació del sòl és important. Tota plantació necessita un sòl ric en nutrients.

OBJECTIUS DE LA PREPARACIÓ DEL TERRENY PER AL CULTIU

Preparar un llit per a la llavor
La preparació del sòl busca crear condicions favorables per al bon desenvolupament dels cultius per a la germinació de les llavors, el creixement de les arrels i de la planta per a la formació del fruit.
Reduir plagues i malalties
S'ha de tenir especial cura amb sòls àcids, ja que es donen problemes de Fusarium, sobretot a altes temperatures. Si les precipitacions són abundants, hem de tenir precaució ja que les seves arrels són molt sensibles i poden patir asfíxia radicular.
Permetre el moviment de les arrels

Té el propòsit d'afavorir el compliment de processos fisicoquímics i biològics, que permetran incrementar el contingut de matèria orgànica, millorant la ventilació, infiltració, exploració radical i resistència a l'erosió.

Afavorir la conservació de l'aigua

És convenient en labors profundes amb subsoladores per a augmentar al màxim la capacitat del sòl per a retenir aigua